Medbestemmelsesbarometeret endrer form

Medbestemmelsesbarometeret er viktig for Politiets Fellesforbund fordi det gir forskningsmessig dekning for å kunne si noe konkret om hvordan det står til med den norske modellen i arbeidslivet og våre medlemmers arbeidsvilkår.
Bilde

Medbestemmelsesbarometeret ble for første gang lansert i november 2016. Det er en årlig undersøkelse som utføres av Arbeidsforskningsinstituttet (Afi) ved Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra et partnerskap der Politiets Fellesforbund inngår som en av flere fagforeninger. Prosjektet tar sikte på å fange opp endringer i oppfatningene om medbestemmelse og medvirkning på arbeidsplassene. Deltakelsen vår i partnerskapet er også en god arena for å dele erfaringer med andre foreninger.

Blir survey og case-studier annet hvert år

Medbestemmelsesbarometeret for 2018 ble lansert på Oslo Met 10. april 2019. Forbundsleder, Sigve Bolstad, deltok der i debatt blant annet om sammenhenger mellom medbestemmelse og inntekt og om sammenhenger mellom tilknytningsformer til arbeidet og opplevelse av usikkerhet.

I løpet av 2019 ble medbestemmelsesbarometeret videreutviklet fra kun å ha vært en årlig survey-undersøkelse, til nå å innebære survey og case-studier annet hvert år. Mot slutten av 2019 ble det derfor gjennomført fire case-studier, hvorav en i politiet. Case-studiene omhandlet medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn.

Medbestemmelse viktig for tilliten

Survey-undersøkelsen for 2019 ble presentert under lansering på Oslo Met 12. august 2020. Også her deltok Bolstad under debatten, som omhandlet viktige funn som viser betydningen av medbestemmelse for opplevelsen av tillit og produktivitet på arbeidsplassen.

Resultatene fra case-studiene ble presentert under lansering av rapporten, «Faglig skjønn under press», den 19. oktober ved OsloMet. Nestleder, Unn Alma Skatvold, representerte Politiets Fellesforbund under debatten der.

Arendalsuka har tidligere vært en viktig arena for markedsføring av medbestemmelsesbarometeret. Intensjonen var lansering der i år, men dessverre lot ikke dette seg gjøre på grunn av koronapandemien.