Verving – bli en av oss!

Politiets Fellesforbund er opptatt av å ta vare på de medlemmene vi allerede har, samtidig som vi ønsker å bli flere. Vi har derfor et sterkt fokus på å verve nye medlemmer inn i organisasjonen. I 2020 vervet vi 550 nye medlemmer.
Bilde

Forbundet organiserer politiutdannede, sivilt ansatte, jurister og andre i politi- og lensmannsetaten. Politiets Fellesforbund har en jevn stabil medlemsmasse.

Fokus på sivil verving

Politiets Fellesforbund (PF) har fokus på sivil verving. Vegar Monsvoll, leder av sivilutvalget er frikjøpt for dette formålet og jobber oppsøkende ut i etaten. Det er utarbeidet vervemateriell til lokallagene, og vi prøver å nå medlemmene via digitale plattformer som et supplement til tradisjonell verving. PF undersøker kontinuerlig andre metoder for å nå potensielle medlemmer, nå som vi har fått en utfordring med å møte de på studieplass og arbeidsplass på grunn av covid-19. Gruppen sivilpoliti har en merkbart større turnover kontra politi da flere fagforeninger kjemper om disse potensielle medlemmene og det vil kreve ressurser for å følge opp på en god måte. Politiets Fellesforbund jobber for å være en relevant og god fagforening for alle våre medlemmer. I 2020 ble det vervet 129 sivilpoliti i 2020* mot totalt 171 sivile i hele 2019*. Dette er en nedgang i antall vervet sivilpoliti fra 2019 til 2020. Nedgang kan skyldes færre stillinger, tapt markedsandel og covid-19.

Bilde
Bevisstgjøring av medlemsfordeler

Vervekampanjen er like mye en kampanje for å bevisstgjøre medlemmer om sine medlemsfordeler, både gjennom pf.no og Unio. Alle avtaler blir vist på pf.no og de fleste kan benyttes online. Sats trening kan alle medlemmer benytte gratis online ved innlogging via pf.no.

Politistudentene er viktig for oss

Fra skolestart 2020 ble det innført et nedtrekk fra 550 til 400 studenter på Politihøgskolen. Et av våre fokusområder er å sørge for at politistudentene kommer i jobb, men det betyr ikke at vi er positive til et nedtrekk på Politihøgskolen. Samfunnet trenger alle de dyktige nye politiutdannede.

Fokus i 2020 med Covid19 har vært å nå ut tidlig til studentene digitalt, da vi ikke har kunnet møte fysisk ved Politihøgskolene.

Ved innmelding av politistudenter har vi benyttet SnapChat Geofileter og SnapChat ads med gode resultater. Det er 46 000 «sett» SnapChat geofilter og over 170 000 har «sett» SnapChat ads i løpet av noen få uker. I tillegg har vi kjørt betalt annonse på Facebook. Per 25. oktober hadde vi vervet 71 prosent av årets kull. Det er lagt vekt på en forenkling digital innmelding og Vipps-løsning via SnapChat / pf.no / plattformer. Vi følger oppgradert digital plan og markedsbrief med påfølgende vervekampanjer gjennom hele høsten 2020.

Totalt 340 studenter ble vervet i 2020.

PF Politistudentene jobber godt lokalt med etterverving på avdelingene. Det er fokus på informasjon ut til nye politistudenter fra Politiets Fellesforbund sentralt. PF politistudentene informerer internt om styreverv, årsmøte og arbeidet innad i styret.

Bilde

Forsikring mot kritisk sykdom inkludert

Som førstegangsmedlem i Politiets Fellesforbund får du en «Street Bag» med en Thermo drikkeflaske, samt fagbladet Politiforum i postkassa hver måned (eller digitalt). I tillegg får du halv pris på medlemskontingent samt gratis innboforsikring, helseforsikring og reiseforsikring i seks måneder. Politiets Fellesforbund har fra i 2020 implementert forsikringen kritisk sykdom i studentpakken, dette på bakgrunn av to tilfeller av hjernekreft i 2019, der begge er politistudenter ved Politihøgskolen.

Forsikringsportalen PF Forsikring har fått en oppgradering i 2020 som skal hjelpe medlemmet til en mer intuitiv forsikringsreise i portalen. Filmer og materiell er revidert og kan lastes ned fra pf.no. Dette bygger opp om betydningen og verdien av et medlemskap i Politiets Fellesforbund, som medlemsfordeler og forsikringstilbud gir det enkelte medlem.