Årsmelding 2020
Sterkt felleskap
- trygghet for alle

Politiets Fellesforbund er den største fagforeningen i politi- og lensmannsetaten med over 17 400 medlemmer. Vi organiserer medlemmer fra de fleste yrkesgrupper i hele justissektoren, og er tett på alt som skjer i etaten som har betydning for våre medlemmer.

Bilde

2020 har vært et svært krevende år – både for oss i Politiets Fellesforbund, for våre medlemmer uansett hva man jobber med i etaten og for hele samfunnet vårt. Koronapandemien har tvunget oss til å jobbe annerledes, holde oss hjemme og holde avstand – oppi denne perioden har det vært viktig for Politiets Fellesforbund å være tettere på enn noen gang.

Les mer