Prosjektet i Kosovo rammet av covid-19

Ungdommene i SOS Barnebyer i Kosovo, som Politiets Fellesforbund støtter, har blitt rammet av covid-19. Mange har mistet jobbene sine og de har hatt begrenset bevegelsesfrihet ute.
Bilde

Politiets Fellesforbund har siden 2014 hatt en avtale med SOS-barnebyer, da Politiets Fellesforbund besluttet å støtte SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk, Russland. SOS-barnebyers ungdomshjem i Murmansk er nå selvfinansiert, og forbundsstyret besluttet i 2018 å videreføre støtten med en femårsplan fra 2019 og ut 2023 til SOS barnebyer ungdomsprogram i Kosovo.

Blir boende hjemme

Politiets Fellesforbund er en av mange bidragsytere til dette prosjektet. Ungdomsprogrammet sikrer ungdommene å kunne bo i SOS-familien inntil de er klare for å flytte ut og starte sine selvstendige liv. SOS Kosovo har som SOS-Barnebyer i mange andre land besluttet at ungdom ikke lengre skal flytte til ungdomshus når de når en viss alder. Det har ikke flyttet inn noen nye ungdommer i ungdomshuset i løpet av året og det kommer det heller ikke til å gjøre fremover, da ungdommene blir boende i SOS-hjemmet.

I ungdomsprogrammet legges det vekt på betydningen av kompetansebygging innen digital teknologi og engelsk som fremmedspråk. Ungdommer med praktisk yrkesrettet utdanning får også veiledning og hjelp til oppstart og utviklingsfasen av egen bedrift. De lærer om hvordan utvikle en god forretningsstrategi, fornuftig økonomiforvaltning og riktig markedsføring.

SOS-mødrene og assistentene har mottatt ekstra støtte og opplæring i ungdommers utvikling og hvordan best ivareta deres behov og interesser. Sosialarbeideren som er ansvarlig for å følge opp ungdommene, vil fortsette å gjøre det i SOS-familiene.

Får hjelp til ungdommenes utvikling

Korona situasjonen har hatt stor innvirkning på programmene til SOS-barnebyer i Kosovo de siste månedene og SOS Kosovo var tidlig ute med å følge anbefalte forholdsregler for å hindre spredning av covid-19.

I ungdomsprogrammet er det for tiden tolv ungdommer som bor i SOS familier og 14 i semi-uavhengig program (ungdom som har flyttet ut av barnebyen og bor for seg selv). SOS-barnebyer har gjennom hele pandemien forsøkt å opprettholde jevnlig kontakt med ungdommene ved å organisere gruppemøter - og individuelle samtaler via Skype. I Kosovo har det vært store begrensninger for hvor lenge man kan være borte fra hjemmet (To ganger om dagen i 90 minutter), og dette har gjort det vanskelig, spesielt for ungdom, å være engasjert utenfor hjemmet, som de ellers oppfordres til.

Majoriteten av ungdommene har mistet jobben, da flertallet av dem jobber i catering og lignende sektorer. SOS-barnebyer i Kosovo har jobbet for at sosialdepartementet skal inkludere ungdommene i det opprettede «utbetalingsprogrammet» for de som har mistet jobben på grunn av Covid19 situasjonen.

Workshop om overgrep mot barn på nettet

Ungdommer fra SOS-barnebyer deltok også på en workshop om overgrep mot barn på nettet, arrangert av UNICEF Innovations Lab. Det resulterte i et prosjekt mot nettmobbing, som ble støttet og finansiert av UNICEF. Dere kan lese mer om prosjektet her og se filmen de laget i prosjektet.

Ellen er en av jentene som deltok på workshopen til Unicef og vant konkurransen sammen med tre venninner fra barnebyen.

Gir solidaritetsbevis

Politiets Fellesforbund har også i år besluttet å gi solidaritetsbevis fra SOS barnebyer til foredragsholdere (digitalt og fysisk tilstedeværelse) samt andre tilsetninger med et beløp på kroner 250. Det gis også solidaritetsbevis som julegratsialer til ansatte og forbundsstyre i stedet for julegaver