Kommunikasjon viktigere enn noen gang

Koronapandemien har vist at kommunikasjon er viktigere enn noensinne. Politiets Fellesforbund er fortsatt en attraktiv aktør i media samtidig som pandemien har tvunget oss til å tenke nytt om hvordan vi kan være enda mer tilgjengelige og synlige for våre medlemmer.
Bilde

Politiets Fellesforbund med forbundsleder Sigve Bolstad i spissen har i løpet av året deltatt i en rekke debatter, podkaster og intervjuer både på TV, radio, papir og nett. I 2020 har Politiets Fellesforbund og Sigve Bolstad vært omtalt 1 753 ganger i media.1184 av disse var nettsaker, 449 i papiraviser og 120 av sakene ble publisert i TV og radio.

Bilde

Nettsiden PF.no

Nettsiden vår er under stadig utvikling og vi jobber med at den til enhver tid skal være brukervennlig, intuitiv og enkel å navigere i. I 2020 hadde pf.no 445 867 unike sidevisninger, det er en økning på 24 prosent sammenlignet med samme tidsperiode året før. Den største økningen kom i forbindelse med koronasituasjonen i mars da informasjonsbehovet var stort.

Stadig flere følgere på Facebook

Facebook er en svært viktig kanal for å nå ut til medlemmene våre og det er derfor vi har valgt å likestille Facebook med nettsiden vår som kommunikasjonskanal. Antall følgere øker jevnt og trutt og vi hadde per 31. desember 2020 til sammen 11 604 stk. På www.pf.no har vi en meldingsfunksjonsknapp slik at de som benytter seg av Facebook Messenger kan sende direkte henvendelser til oss via denne. Den ble hyppig brukt av medlemmene våre da Norge stengte ned i forbindelse med koronapandemien. Chatten som vi til vanlig besvarer innenfor vanlig kontortid, ble bemannet både kveld, helg og helligdager. Per i dag er svar-raten vår på 100 prosent, og det tar i snitt tre timer å få svar på en henvendelse på Facebooksiden vår.

Snapchat

Politiets Fellesforbund har i år tatt i bruk Snapchat for å profilere forbundet, men vi har også benyttet det i forbindelse med rekruttering. Vi har installert Snapchat geofilter på Politiets Fellesforbund sin adresse, Gjerdrums vei 4, og det er godt over 140 000 som har sett og benyttet filteret. I tillegg kjørte vi en nasjonal kampanje i juli med temaet «Trygghet» med Sigve i front. Hensikten var å profilere forbundet og det klarte vi fordi annonsen ble satt av over 1 million mennesker. Det er også utarbeidet en pilot til lokallagene slik at de kan prøve ut geofilter, helt kostnadsfritt, på en valgfri adresse i sitt lokallag. Politiets Fellesforbund har også benyttet geofilter og videoannonse i forbindelse med rekruttering av politistudenter. Det har gitt et meget godt resultat.

Når det gjelder andre sosiale medier har vi begynt å ta opp aktiviteten på Twitter igjen samtidig som vi fortløpende vurderer hvilke andre kanaler vi skal være til stede på.

Podkast

Vi ønsker å være synlige for medlemmene våre på nok en plattform og i høst lanserte vi derfor podkasten «I varetekt – om politi og politikk». Det skal være en samfunnspolitisk podkast om politiets samfunnsoppdrag, politikken rundt etaten, problemstillinger knyttet til politiets oppgaver og ikke minst de gode politihistoriene. Poenget er å sette fokus på det viktige arbeidet som gjøres i politi- og lensmannsetaten hver eneste dag. Podkasten har så langt vært en suksess og første uken havnet vi på topp 10 blant podkastene på Apple podkast. Det er kommunikasjonsrådgiver Hilde Nordlund som er programleder og ny episode slippes hver torsdag.

Per 3. november, etter drøye to måneder på lufta hadde podkasten blitt lastet ned nærmere 42.000ganger.

Nyhetsbrev

Denne høsten kom vi også i gang med nyhetsbrev. Det sendes ut en gang i måneden og inneholder blant annet aktuelle saker fra www.pf.no. På denne måten kan vi nå enda bredere ut til våre medlemmer og det er et fint supplement til både nettsiden og sosiale medier.

Månedens PFer

Spalten Månedens PFer tar sikte på å presentere de ulike sidene ved politiyrket, vise frem situasjonen i politiet – både positivt og negativt - samt trekke frem medlemmer og tillitsvalgte som har utmerket seg personlig eller tematisk den siste tiden. Månedens PFer har vært svært populær og har vekket stort engasjement på Facebook. På grunn av koronasituasjonen har det vært vanskelig å reise rundt i vårt langstrakte land og gjøre intervjuer. Vi har derfor satt spalten på vent frem til smittesituasjonen i Norge endrer seg.

Endringer i kommunikasjonsstaben

Det har skjedd en god del endringer i team kommunikasjon det siste året. Liselotte Kristoffersen, leder av team kommunikasjon, kom tilbake fra svangerskapspermisjon 3. februar. Hilde Nordlund, som hadde fungert som leder i Liselotte sitt fravær, gikk tilbake i sin kommunikasjonsrådgiverstilling. Morten Høylo, webredaktør og kommunikasjonsrådgiver, hadde pappapermisjon fra 21. april til og med 31. juli. I løpet av permisjonen sa Høylo opp sin stilling til fordel for nye utfordringer og hadde dermed sin siste arbeidsdag som pappapermen utløp. Marius Krogstad Aune begynte i vikariatet for Morten Høylo 9. mars. Etter en ekstern søkerunde med mange søkere og flere kandidater inne til intervju ble Krogstad Aune tilbudt fast stilling som han takket ja til.