Dagens ATB-avtale forlenget

Arbeidstidsbestemmelsene for politiet (ATB) skulle etter planen reforhandles i 2019. Imidlertid ble alle parter først enig om å forlenge avtalen med et år. På grunn av Covid19 ble avtalen ytterligere forlenget.
Bilde

Nåværende avtale utløper ved utgangen av 2021. Sammen med arbeidsgiver har vi kommet frem til at dette ikke er året for krevende forhandlinger. ATB har gjennom koronapandemien vist seg å være et avtaleverk som stod seg godt. Vi har hatt forholdsvis lite støy rundt arbeidstid som tema, da avtalen vår tar høyde for uforutsette hendelser som en pandemi. Andre tariffområder har hatt større utfordringer.

Skal reforhandles neste år

Politiets Fellesforbund identifiserte håndhevelse av bestemmelsene i ATB som kritisk i den neste avtaleperioden. Forhandlingssjefen tok derfor umiddelbart etter at avtalen var prolongert første gang initiativ til et møte med de øvrige fagorganisasjonene i politiet og la frem et forslag om at alle organisasjonene skulle jobbe sammen om en styrket håndhevelse av ATB som det viktigste virkemiddelet for å komme i forhandlingsposisjon.

Alle de øvrige organisasjonene ønsket å være med på dette og mente at Politiets Fellesforbund måtte lede et slikt arbeid. Forhandlingssjefen ga ansvaret for dette til forbundssekretær Marius Bækkevar.

Alle organisasjonene og Hovedverneombudet plukket ut en representant hver og dannet en arbeidsgruppe. Gruppen identifiserte oppgaven til å lage et undervisningsopplegg som alle organisasjonene skulle stå bak og holde sammen. Målgruppen ville være tillitsvalgte i alle organisasjoner og ansatte i tjenestekontor i distriktene/særorgan ville bli invitert (enten de var medlemmer eller ikke). Det er en forutsetning at innholdet i undervisningen tas videre av lokallagene til hvert enkelt medlem.

Ambisiøs opplæringsplan

Arbeidsgruppen har hatt tre møter, ett før årsskiftet, deretter 5. februar og 12. mars, det siste på Skype. Agenda var gjennomgang av leksjonsopplegg og innspill til dette. Under møtet ble det naturlig nok også en diskusjon på hvilken måte situasjonen med Covid19 påvirker arbeidet.

Arbeidsgruppen har laget en tidslinje hvor det fremgår at planen var å gjennomføre undervisningen for lokallagene over fire til fem samlinger i området Gardemoen i løpet av april, eller begynnelsen av mai. Deretter ville lokallagene ha en periode før ferien til å forberede samlinger for sine medlemmer. Oppstart undervisning etter ferien og ferdig med all undervisning ned til hvert medlem med frist 15.september. Dette var en ambisiøs plan tidsmessig når man tar sikte på en kulturendring. Situasjonen med Covid19 har dessverre satt en stopper for den planen.

Politiets Fellesforbund har et økende fokus på ATB-opplæring og har styrket sin grunnopplæring og spesialkurs. Dette gjennomføres digitalt.