Politiforum en viktig premissleverandør

Politiforum ble sitert 497 ganger i andre medier i løpet av de første 10 månedene i 2020. I snitt gir dette 1,6 daglige sitatsaker, noe som bidrar til å løfte fram PF-medlemmers saker. Slik oppfyller Politiforum et sentralt krav fra bladets formålsparagraf: Å være en premissleverandør i den kriminalpolitiske debatten.
Bilde

Siste opplagskontroll viste et opplag på 20.029 i perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020. Siste leserundersøkelse fra januar 2020 viser også gode tall. 73 prosent av leserne opplever at magasinet gir dem en høy nytteverdi. 83 prosent av leserne er meget eller ganske fornøyd med bladet, opp 3 prosent fra 2018.

Lesetiden per papirutgave er 32 minutter, noe som er en nedgang fra 37 minutter i 2018. Undersøkelsen viser at Politiforum har minst 1,5 lesere per blad, noe som gir omtrent 30.043 lesere på papir hver måned – en økning fra 29.860 i 2019. Det betyr at våre lesere bruker 16.023 timer på bladet i måneden.

Våren 2020 ble papirutgaven av Politiforum redesignet. Dette innebærer en modernisering av uttrykket og en større vektlegging av fagartikler og meningsytringer, som i vår siste leserundersøkelse trekkes fram som det mest populære innholdet i bladet. Politiforums sommerutgave (nummer 06/07) ble første utgave med ny design.

Fem priser og to nominasjoner
  • Fagpressens journalistpris 2020 - Erik Inderhaug
  • Fagpresseprisen 2019 – årets beste fagblad
  • Fagpressens journalistpris 2019 – Erik Inderhaug og Ole Martin Mortvedt
  • Fagpressens forsidepris 2019
  • Årets Forside 2019 – Mediedagene i Bergen

Nominert til Årets Magasin 2019 under Mediedagene i Bergen

Nominert til Årets Magasin 2020 under Mediedagene i Bergen.

Utmerkelser

Flere år på rad har Politiforum nådd frem blant landets beste fagblader. I 2020 fikk Erik Inderhaug Fagpressens journalistpris for reportasjen om Birgitte Tengs-avhører Stian Elle.

I 2019 nådde bladet helt til topps og vant den prestisjetunge Fagpresseprisen. Redaksjonen er veldig stolte over å bli kåret til landets beste fagblad i kamp med over 200 andre publikasjoner. Erik Inderhaug og Ole Martin Mortvedt fikk samme år også Fagpressens journalistpris for sine reportasjer om innsyn i politiansattes personalmapper. Forsiden fra denne utgaven, der hele bladet var pakket inn i en personalmappe i papp, fikk også Fagpressens forsidepris.

For denne forsiden vant også Politiforum den gjeve prisen for Årets Forside på prisutdelingen under Mediedagene i Bergen i 2019 – i kamp med en fulltallig norsk mediebransje. I tillegg til dette, var også Politiforum blant de fem nominerte som Årets magasin under samme prisutdeling.

Politiforum var også blant de fire nominerte til Årets magasin under samme prisutdeling i 2020.

Ekstern oppmerksomhet og heder som dette bidrar til å bygge opp under Politiforum som merkevare, og til å øke bladet og nettsidens troverdighet. Denne troverdigheten gir økt tyngde til sakene som publiseres, og styrker således også magasinets evne til å sette dagsorden med saker som er viktige for PFs medlemmer.

Politiforum.no

Besøket og populariteten til Politiforum.no fortsetter å øke. Lesetiden på nett har blitt doblet fra 2017 til 2020, og i de første ti månedene av 2020 brukte leserne 5800 timer på Politiforum.no per måned. Samtidig holder lesetiden på papir seg ganske stabil, noe som betyr at den samlede oppmerksomheten Politiforum får på nett og papir er på rundt 22.000 timer i måneden.

Gjennom å publisere daglige nyheter på Politiforum.no når bladet i større grad fram med saker og problemstillinger som opptar PF-medlemmene. Nettsakene når ut til andre medier og lesere utenfor medlemsmassen, noe som bidrar til at Politiforum oppfyller formålsparagrafen om å være en premissleverandør i den kriminalpolitiske debatten.

Leserundersøkelsen viser også at leserne i økende grad bruker Politiforum.no som sin kilde til politirelevante saker. Leserundersøkelsen viser også at over halvparten av medlemmene opplever Politiforum.no som nyttig. Spesielt blant de yngre PF-medlemmene – leserne under 30 år – er Politiforum.no i stor grad den foretrukne kanalen.

Våren 2020 gikk Politiforum over til en ny leverandør av nettsiden. Dette innebærer et oppfrisket design og overgang til et system som er bedre tilpasset nettaviser, og gir større muligheter for videreutvikling av Politiforum.no. Ny nettside ble lansert i juni 2020.

Sosiale medier

Alle saker som publiseres på Politiforum.no legges også ut på Twitter og Facebook, og i tillegg brukes Instagram for å promotere Politiforum. På Twitter hadde Politiforum 13.420 følgere ved utgangen av oktober 2020, en økning fra 12.450 ett år tidligere. På Facebook hadde Politiforum 18.520 følgere, en økning fra 16.922 følgere ett år tidligere.

Sosiale medier er et hensiktsmessig verktøy for å få oppmerksomhet til sakene som legges ut. Politiforums saker debatteres og spres i stort omfang, noe som igjen er med på å bidra til å sette dagsorden i saker som er viktige for PF-medlemmene.

Bemanning

Redaksjonen utgjør tre faste stillinger. Nettjournalist Karianne Grindem begynte i januar 2019, etter at Torkjell Trædal sluttet før jul 2018. Journalist Oda Aarseth begynte i januar 2020 som en følge av at journalist/utgavesjef Erik Inderhaug tok over som redaktør i Politiforum. I tillegg jobber Heidi Bjørkedal som markedsansvarlig i en 40 prosent-stilling.

Ole Martin Mortvedt sluttet i 2019 som redaktør etter nesten 20 år i stillingen. Hans jobb ble utlyst eksternt og internt våren 2019. Det var fem søkere til stillingen. Tre ble innkalt til intervju, og i september 2019 ble Inderhaug ansatt som redaktør, med virkning fra 1. januar 2020.

I forbindelse med sommerferieavvikling og redaktørbytte, var i tillegg Pernille Ingebrigtsen ansatt i et vikariat som journalist andre halvdel av 2019.

Politiforum under koronaen

Som en følge av koronapandemien innførte også ansatte i Politiforum fast hjemmekontor fra midten av mars, en ordning som i stor grad er videreført. Dette innebar også redusert reisevirksomhet i redaksjonen fram til sommeren. Tre utgaver av bladet ble i sin helhet produsert fra hjemmekontoret.

Produksjonen av papirutgaven og innhold til nettsiden gikk tilnærmet som normalt under pandemiens første måneder, men bar noe preg av at redaksjonen i en periode var lite ute og møtte folk ansikt til ansikt. Siden juni har redaksjonen derfor vektlagt personlige møter der smittevernhensyn og andre hensyn tillater dette.

I tråd med sentrale retningslinjer fra PF har redaksjonen fortsatt med hjemmekontor også etter sommerferien. Redaksjonen vil følge disse retningslinjene videre så lenge det er nødvendig.

Annonsesalg

I likhet med den øvrige fagpresse og media, opplever Politiforum et synkende annonsesalg. I 2019 ble det regnskapsført et annonsesalg på 976.000 kroner. I perioden januar t.o.m. september 2020 var annonsesalget på 628.255 kroner, drøyt 71.000 kroner under budsjett.

Mye av nedgangen kan tilskrives en kollaps i stillingsannonsemarkedet for politistillinger. Store søkermasser til politistillinger, gjør at behovet for å lyse ut stillinger utenfor politiets egne kanaler er svært lite.

Koronasituasjonen påvirket også annonsesalget, noe som blant annet medførte at en fast annonsør trakk alle planlagte annonser ut 2020. Det hefter av samme grunn også svært stor usikkerhet om annonsemarkedet i 2021 og 2022.

I sammenheng med synkende annonseinntekter, har bladstyret igangsatt et arbeid for å undersøke alternative finansieringsløsninger og modeller for annonsesalg. Dette vil bli utredet på et strategiseminar i løpet av første halvår 2021.