Merkantilutvalget

Politiets Fellesforbund har nå mer enn 20 ulike tilbydere og samarbeidsavtaler sentralt. I tillegg er det inngått flere avtaler ute i lokallagene.
Bilde

Merkantilutvalget arbeider kontinuerlig med å forbedre eksisterende avtaler og tilby nye produkter til våre medlemmer. PFs medlemmer har også anledning til å benytte avtaler via Unio, som for eksempel bankavtalen med Nordea Direct.

Nye merkantile avtaler 2019-2020

Merkantilutvalget har i denne landsmøteperioden inngått avtaler med flere nye leverandører.

Den største endringen er bytte av drivstoffavtale. Esso drivstoffavtale ble fra 1. mars 2020 erstattet av ny lade/drivstoffavtale med Circle K. Hovedårsaken til bytte av leverandør er at medlemmer har etterspurt et bredere geografisk tilbud på el-lading og drivstoff.

Det er også inngått følgende avtaler:

 • Advokatfirmaet Lippestad om kjøp av rabatterte rådgivningstimer
 • Den Norske Turistforening (DNT)
 • Turtøy:
  • Arcteryx online
  • Brynje of Norway online
 • FLEKS leiebil, Viken – fortløpende utbygging.
 • Lokale treningsavtaler

PPF Politiets Pensjonistforbund

Vi har gjennom de siste årene videreført det gode samarbeidet med Politiets Pensjonistforbund, hatt møter med styret og deltatt på PPF sin kongress. Vi har hatt samarbeidsmøter med alle våre forsikringstilbydere og arbeidet med forbedringer av forsikringsavtaler til våre pensjonister.

Forsikringsavtaler ble fornyet fra 1. januar 2020

Politiets Fellesforbunds kollektive medlemsforsikringer har også i 2019 og 2020 hatt en vekst i tilslutning. Per august 2020 har veksten vært på ti prosent siste tolv måneder. Salget av private skadeforsikringer holder seg stabilt og viser en økende trend siste seks måneder. Merkantilutvalget har i 2019 og 2020 jobbet med fornyelse og forbedringer av forsikringsavtalene med våre forsikringsleverandører. Enkelte lokallag har tidligere hatt ordninger som har bistått medlemmer eller etterlatte ved dødsfall. Vi har nå innført begravelsesstøtte i den obligatoriske forsikringsdekningen slik at den gjelder alle medlemmer i PF ved dødsfall både for medlemmet og nærmeste familie. Fra 2020 fikk PF Politistudentene kritisk sykdom inkludert i medlemskapet. Utvalget har sammen med Sôderberg & Partners hatt samarbeidsmøter med alle våre forsikringstilbydere og arbeider kontinuerlig med produktutvikling. Alle våre forsikringsavtaler ble fornyet fra 2020. Vi har per dags dato avtaler med følgende selskaper: Storebrand, AIG, Codan og Gouda.

Merkantilutvalget er særdeles godt fornøyd med at forsikringsselskapene fortsetter å støtte vervekampanjen med gratis reise-, helse- og innboforsikring ut 2020, noe som også inkluderer alle studenter og nyutdannede fra Politihøgskolen, som er PF medlemmer. På denne måten kan nye medlemmer teste ut PF Forsikring.

Andre aktiviteter

Merkantilutvalget har et ønske om å prioritere samlinger for tillitsvalgte i tiden som kommer. Vi har tidligere brukt mye tid på årsmøtene, men ønsker nå en dreining over til mer informasjon og opplæring for tillitsvalgte på det merkantile området. Vi har også et ønske om å få satt av litt tid på Politiets Fellesforbunds modulkurs for å kunne gi relevant informasjon til nye tillitsvalgte som igjen vil være våre ambassadører ut til medlemmene. Det er avholdt digital fagdag våren 2020 samt oppfølging av fagdagen Sosiale medier 3. september.

Det har blitt utviklet informasjonsmateriell som viser medlemmet i sentrum, hvor vi har lagt vekt på å skape et bilde av Politiets Fellesforbund med fokus på politiske saker og medlemstilbud. Forsikringsbrosjyren som viser alle forsikringer og vilkår, sendes ut som vedlegg med Politiforum i desember hvert år. Forsikringsbrosjyren er også digital.

Det har i flere år blitt arrangert vervekonkurranser, med fine premier og god respons. Merkantilutvalget ved markedsansvarlig jobber tett opp mot medlemsregisteransvarlige rundt i lokallagene.

Merkantilutvalget ble avviklet av forbundsstyret i oktober 2020.

Merkantilutvalget 2020

Medlemmene i merkantilutvalget i 2019 og 2020 er:

 • Reidun Martinsen (Forbundsstyret)
 • Jan Tore Hagnes (PF Nordland)
 • Andreas Pareli Wahl (PF Innlandet)
 • Marianne Glorud (PF Innlandet)
 • Line Cecilie Nordheim Thode, teamleder økonomi (fast fra forbundskontoret).

Utvalget har også fått svært god hjelp av markedsansvarlig Heidi Bjørkedal til å inngå avtaler og administrere arbeidet med avtalepartnere. Utarbeidelse av markedsmateriell, herunder kampanjefilmer til verving utføres også av henne. Filmene finner du på pf.no under verving. Generalsekretær Per Erik Ommundsen har også bistått utvalget.